Landelijke subsidieregelingen

Fiscale regelingen & overige landelijke regelingen

 

Overige regelingen

ENERGIE

 • Subsidieregeling energiebesparing MKB Eindhoven (gemeente Eindhoven): subsidie van maximaal 1500 euro voor maatregelen om je bedrijf te verduurzamen. Het gaat om maatregelen die aantoonbaar leiden tot energiebesparing of een vermindering van CO2-uitstoot. Denk aan energiebesparende verlichting, energiebesparende terrasverwarming, radiatorfolie, deurdrangers, isolatie of dubbel glas.
 • Vouchers voor Gebouwscan door het Collectief Duurzame Daken. In totaal zijn 8 vouchers van €4.500 beschikbaar, vanuit gemeente Eindhoven en Stichting De Hurk Werkt. Bekijk de menukaart Gebouwscan hier.
 • Energiefonds Brabant (BOM): financiering van energieprojecten om sneller over te gaan op duurzame energie. Bijv. zonne-energie, biovergisting, restwarmtebenutting, geothermie, warmtekrachtkoppeling en energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving.
 • OPZuid EFRO, gericht op prioriteit Energie.

GROEN & WATER

 • Geveltuintje: Het is toegestaan om op max. 1,5 stoeptegel (max. 45 cm) vanuit de gevel (of hek) een ‘geveltuintje’ te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een biodiverse haag, bloemenperk, etc. Er is geen subsidie voor aanleg beschikbaar.
 • Groensubsidies (gemeente Eindhoven):
  • Tegels eruit, groen erin: Je kan €5,- per vergroende m2 ontvangen, met een maximum van €2.500,- per subsidieaanvraag.
  • Aanleggen duurzaam groen dak: Je kan €25 per m2 ontvangen, met een maximum van € 25.000,- per subsidieaanvraag.
  • Afkoppelen van riolering: Je kan €10 per afgekoppelde m2 ontvangen, met een maximum van € 10.000,- per subsidieaanvraag.
 • Vouchers voor Gebouwscan door het Collectief Duurzame Daken. In totaal zijn 8 vouchers van €4.500 beschikbaar, vanuit gemeente Eindhoven en Stichting De Hurk Werkt. Bekijk de menukaart Gebouwscan hier.

MOBILITEIT

 • Maatwerkadviesgesprek Emissievrij rijden binnen de Ring. Ben je ondernemer of leverancier binnen de Ring in Eindhoven? Stapsgewijs worden strengere eisen gesteld aan de emissieklasse van voertuigen. Aanmelden voor een gratis adviesgesprek kan via opweg@eindhoven.nl
 • Gratis adviesgesprek en mobiliteitsscans Brabants Mobiliteitsnetwerk:  en Dit kan via Brabant Mobiliteits netwerk of via Brainport Bereikbaar.

CIRCULAIR

 • Vouchers voor Circulariteitsscan door Stichting Indusym. Bekijk de flyer hier.
 • Subsidie Circulaire Ketenprojecten (Provincie Noord-Brabant): Voor doorbraakprojecten die gericht zijn op circulaire maakindustrie, biomassa en voedsel of circulaire bouw. Een doorbraakproject is een samenhangend geheel van activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. En gericht is op vermindering van grondstoffenverbruik en vermindering van CO2-uitstoot.
 • OPZuid EFRO, gericht op prioriteit Grondstoffenstransitie.

DATA / DIGITALISERING