Van idee tot realisatie. We krijgen zaken voor elkaar door deze samen op te pakken. Ook worden de gezamenlijke belangen, bij de diverse belangrijke stakeholders voor De Hurk, behartigd. Maar ondernemen heeft ook een fun-factor: daar spelen wij als vereniging zeker op in.

 

Echt contact met elkaar

We hechten er waarde aan om elkaar snel via korte lijntjes te kunnen bereiken. Informele momenten dragen daar bij uitstek aan bij. We kennen elkaar dan immers persoonlijk. Als Hurkers sluiten we ons aan bij Eindhovense evenementen, maar organiseren vooral eigen evenementen. We streven er dan ook naar dat nieuwe ondernemers zich zo snel als mogelijk thuis voelen op ons industriepark.

 

Bekijk alle activiteiten

(Kennis)bijeenkomsten

Het Ondernemerskontakt komt meerdere keren per jaar bijeen voor diverse vergaderingen en (kennis) bijeenkomsten. We organiseren deze activiteiten onder andere om een beweging in gang te zetten onder onze deelnemers, kennis te delen en iets te kunnen betekenen.

 

Ondernemerskontakt de Hurk is actief betrokken bij:

  • BIZ De Hurk
  • Het voorzitterschap van OVE; Ondernemers Verenigingen Eindhoven | De voorzitters van de 7 terreinen spreken tijdens OVE vergaderingen over de overkoepelende belangen met elkaar en met de betrokken wethouders binnen onze Gemeente. Zo leren we van elkaar en krijgen we zaken voor elkaar.
  • Keurmerk Veilig Ondernemen | In april 2022 zijn wij succesvol gehercertificeerd en zorgen wij op continue basis met betrokken ondernemers, Brandweer, Politie en Gemeente voor een schoon, heel en veilig terrein.
  • De Hurk Verduurzaamt | Grote Oogst. De Hurk is één van de oogstterreinen; aangemerkt door de Provincie.
 

BIZ | Bedrijven Investerings Zone

De mentaliteit van hard werken, samen ondernemen en elkaar iets gunnen zit in ons bloed, op De Hurk al sinds 1977. De relaties tussen de verschillende ondernemers en vastgoedeigenaren zijn hecht en oprecht. Samen hebben we een BIZ De Hurk opgericht. Met de BIZ willen de vastgoedeigenaren en ondernemers gezamenlijk aan de slag met activiteiten op onder andere het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, groen, mobiliteit en bereikbaarheid. De BIZ is een hele belangrijke stap voor de ontwikkeling van De Hurk.

 

Meer over de BIZ