De komende jaren staan we voor flinke uitdagingen ons industriepark bereikbaar te houden. Mee te laten bewegen met de nieuwe ontwikkelingen, de wensen om ons heen en de eisen die gesteld worden. Samen met de vastgoedeigenaren, ondernemers en kenniswerkers gaan we die uitdagingen aan. Ondersteund door de Gemeente en Provincie. We staan immers voor dezelfde uitdagingen.

Onze opgaven voor bereikbaarheid en mobiliteit:

Van auto naar E-bike. Groene mobiliteit.

  • Installeren laadpalen en elektrisch rijden
  • Centrale Hubs, alternatieven voor de last mile
  • Motiveren om op andere manieren te reizen

Parkeren 2.0.

  • Innovatieve & duurzame centrale parkeervoorziening creëren. Een gezamenlijke parkeervoorziening ( delen met je directe buren )
  • Slim parkeren
  • Groen parkeren

Goede en veilige bereikbaarheid

  • Te voet, fiets, OV, spoor, auto
  • Op terrein en vanaf snel- en randweg. De Hurk wordt nauwelijks aangegeven.