Regels vanuit Bouwbesluit

Als eigenaar van een pand ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan daarvoor de volgende voorschriften:

 • het voorkomen van brand (brandpreventie) met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen;
 • het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders;
 • het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 • het vluchten bij brand met een vluchtplan en vluchtroutes;
 • het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers;
 • de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

 

10 Tips voor een brandveilig gebouw

Het Arbocentrum heeft een aantal tips omschreven die je als gebouweigenaar zelf kunt oppakkenn.

 • Tip 1: Brandblussers ophangen (hoeveelheid zie je terug in RI&E)
 • Tip 2: Rookmelders installeren
 • Tip 3: Noodverlichting
 • Tip 4: Vluchtladders paraat hebben
 • Tip 5: Brandblussers & rookmelders jaarlijks keuren & controleren
 • Tip 6: BHV’ers (zorg voor een jaarlijkse herhalingscursus)
 • Tip 7: Zorg voor een ontruimingsplan
 • Tip 8: Ontruimingsoefening: doe dit regelmatig
 • Tip 9: Toolboxmeeting over brandveiligheid
 • Tip 10: Elektrische apparatuur die voldoet aan NEN-1010 regels.

 

Calamiteitenplan

De RI&E ken je vast wel? Dat is een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in een bedrijf en een plan voor het oplossen ervan. Je calamiteitenplan komt hieruit voort. Heb jij dit al op orde?

 

Alles op een rij