Ondernemerskontakt De Hurk heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de BedrijveninvesteringsZone (hierna BIZ). Voorjaar 2023 is de BIZ na aan stemmingsronde tot stand gekomen. Op deze pagina lees je de achtergrond en het Plan van Aanpak rondom de BIZ. De Hurk Werkt is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle kernthema’s en meer!  

Overzicht menukaarten en regelingen

Hier vind je een totaaloverzicht van alle menukaarten en (subsidie)regelingen.

  • Subsidies: Op deze pagina vind je alle subsidies, vouchers en fiscale regelingen, op het gebied van duurzaamheid, die voor jou als ondernemer interessant zijn.
  • Menukaarten: Per oplossing is een losse menukaart gemaakt met meer informatie en contactgegevens. Deze losse menukaarten vind je hieronder. Alle menukaarten in één keer downloaden? Dat kan hier.
  • Zon op Dak: Loop je tegen beperkingen aan bij zon op dak? Kijk dan eens naar deze oplossingen.

Wat is een BIZ?

De activiteiten van een BIZ moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling en zijn aanvullend op die van de gemeente in het gebied. Ondernemers die samen een BIZ oprichten, kunnen zelf de financiering van hun activiteiten organiseren.

In de praktijk betekent dit, dat de gemeente Eindhoven jaarlijks de BIZ-bijdrage heft en ter beschikking stelt aan BIZ De Hurk zodat de (vastgoed)ondernemers met de opbrengst ervan het activiteitenplan uitvoeren. De (vastgoed)ondernemers dienen hiervoor wel samen een rechtspersoon te vormen.

Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers en/of vastgoedeigenaren samen energie, tijd en geld steken in het bijvoorbeeld veiliger en aantrekkelijker maken van hun industriepark.

Plan van Aanpak

Wil je meer weten over de BIZ of wil je hierin graag een rol spelen?  Neem dan contact op met ons voor meer informatie!

Bekijk het Plan van Aanpak

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over de BIZ, het Plan van Aanpak of hoe De Hurk Werkt de thema’s gaat uitvoeren? Of wil je hierin graag een rol spelen?  Neem dan contact op met ons voor meer informatie!

Neem contact op

Kernthema’s De Hurk Werkt!

Een BIZ draagt bij aan het realiseren van de kernthema’s door onder andere (naast financieel), het makkelijker maken van de samenwerking, het vergroten van onze eigen ambitie en de concurrentiepositie. Het opgestelde Plan van Aanpak is doorvertaald in kernthema’s waar De Hurk Werkt als uitvoeringsorganisatie in de periode 2023-2027 mee aan de slag gaat.

Industriepark De Hurk in 2050

Het Industriepark De Hurk is een aantrekkelijke omgeving voor de vele mensen die hier dagelijks werken. Er is een gevarieerde mix van bedrijven en sectoren die samenwerken in een gezonde, groene werkomgeving. Het elektrische openbaar vervoer en deelvervoer zorgt voor een schonere lucht. Doordat verkeer en vervoer minder ruimte nodig heeft is er veel ruimte voor groen en water. Vele daken en gevels dragen aanvullend bij aan deze groene uitstraling. Tijdens de lunchpauze kan men een verfrissende wandeling maken door het groen. Het groen en water vermindert immers de hittestress op het terrein. Energie wordt zoveel mogelijk lokaal opgewekt en slim ingezet. Bedrijven werken samen aan warmte-uitwisseling, lokale energiehandel en opslag met behulp van een lokaal energienet. Deze samenwerking en uitwisseling vindt niet alleen plaats als het gaat over energie, maar ook over grondstoffenstromen. Het afval van de een is een grondstof voor de ander. Over de gehele waardeketen bij de verschillende bedrijven wordt er vrijwel geen afval geproduceerd.