De Hurk Werkt! werkt voor de vastgoedeigenaren en ondernemers op De Hurk aan verduurzaming. We ontwikkelen het gebied tot een duurzame en toekomstbestendige werkomgeving.

Waar werken we aan?

Duurzaam en slim gebruik van energie
Ruimte voor groen & water
Duurzame mobiliteit
Circulaire ketens en gesloten kringlopen

Waarom doen we dat?

Verduurzaming is hét grote thema voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Bedrijven en vastgoedeigenaren zijn gebaat bij een duurzaam, leefbare en toekomstbestendige werkomgeving. De Hurk Werkt! besteedt in de komende jaren daarom de helft van haar middelen aan deze opgaven. We ontvangen aanvullende gelden van Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven, vanuit de provinciale bijdrageregeling ‘Grote Oogst’.

Dit levert, de ondernemers en vastgoedeigenaren, het volgende op:
• een betaalbare energierekening
• de beschikbaarheid van energie
• een aantrekkelijkere werkomgeving: groener, schonere lucht
• beperking van hittestress > hogere productiviteit
• het voorkomen van wateroverlast
• beschikbaarheid over grondstoffen
• innovatie en aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Op 6 maart 2023 is het Plan van Aanpak en subsidieaanvraag ondertekend door Gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, OK De Hurk en VNO-NCW Brabant Zeeland.

Binnen Industriepark De Hurk bieden we ook een Duurzaamheidsscan aan in samenwerking met CDD, hoe dat werkt zie je in de onderstaande video. Meer over de scan lees je hier. 

Waarom helpt de Provincie en de Gemeente ons?

Provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven willen doelstellingen op energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en stikstofreductie realiseren. Op bedrijventerreinen is daarop veel winst te behalen, o.a. vanwege het hoge energie- en grondstoffengebruik en de versteende omgeving. Met de bijdrageregeling ‘Grote Oogst’ geven de Gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant 13 bedrijventerreinen een steuntje in de rug, waaronder ons industrieterrein De Hurk.