De Hurk Werkt! werkt aan de circulaire economie. Blijvende beschikbaarheid van grondstoffen is cruciaal voor ondernemers. Stijgende prijzen en schaarste van grondstoffen maken het dringender dan ooit om bedrijfsvoering te verduurzamen. Circulair ondernemen helpt daarbij, maar staat nog in de kinderschoenen. Om dit te stimuleren, gaan we aan de slag met reststromen op ons industrieterrein. En helpen we ondernemers die een circulaire stap willen zetten.

Waar werken we aan?

  • Circulair ondernemen/ slimmer omgaan met reststromen
  • Ondersteuning ondernemers & eigenaren

1. Circulair ondernemen/ koplopergroep Circulair

De Hurk Werkt! inventariseert de kansen voor samenwerking op circulair ondernemen en gaat aan de slag in 3 pilots. Stichting InduSym ondersteunt hierbij.

Samenwerking leidt tot specifieke cases voor circulaire verwerking van ons afval. Ieder bedrijf heeft unieke uitdagingen en mogelijkheden, daarom staat Stichting InduSym klaar ons te ondersteunen en de mogelijkheden te verkennen. Stichting InduSym neemt een actieve rol op zich en betrekt andere bedrijven bij het overnemen van afvalstromen. Ze schakelen partners en experts in om specifieke casussen verder uit te werken en gezamenlijke projecten op te zetten. Zo brengen we de circulaire economie binnen handbereik en realiseren we duurzame oplossingen op ons industrieterrein. We onderzoeken ook de realisatie van een grondstoffenmarktplaats en aansluiting bij het toekomstige Circulair Ambachtscentrum.

De koplopersgroep Circulair is in september 2023 gestart. Eind 2023 gaan we van start met 3 pilots. Meer informatie hierover volgt.

Wil je ook meedoen of heb je een vraag over circulair ondernemen of reststromen? Meld je dan via parkmanager@dehurkwerkt.nl

2. Ondersteuning ondernemers & eigenaren

Wil jij slimmer omgaan met je reststromen? En kansen in beeld krijgen voor circulair ondernemen? Doe dan de Circulariteitsscan van InduSym. De eerste 10 circulariteitscans worden betaald door Stichting De Hurk Werkt! en de Gemeente. Bekijk de circulariteitsscan hier. 

Tijdens een fysieke rondgang door uw bedrijf onderzoeken we samen de materialen die nu in prullenbakken belanden of op afvalstapels liggen. We kijken verder dan het zichtbare afval en streven ernaar nieuwe bestemmingen te vinden en de waarde van deze materialen te benutten.

We gaan uitgebreid met u in gesprek over de uitdagingen binnen uw bedrijf. Wat is te duur? Welke obstakels belemmeren duurzaamheid? Samen zoeken we naar circulaire alternatieven. Uw inzichten zijn van onschatbare waarde in dit proces.

Subsidiemogelijkheden & fiscale regelingen

Meer weten over subsidies en fiscale regelingen die interessant kunnen zijn bij investeringen op gebied van circulair ondernemen? Kijk dan hier naar alle regelingen.

Maar neem ook contact met ons op als alles wat je zojuist gelezen hebt je niet helemaal duidelijk was. Het is veel. Het zijn ook nogal wat opgaven die op ons afkomen; wij zijn daarmee bezig voor u. Laat u door ons persoonlijk informeren. Mail naar parkmanager@dehurkwerkt.nl