Verduurzaming betekent voor ondernemers en vastgoedeigenaren: elektrificatie van verwarming en bedrijfsprocessen. Netcongestie houdt dit tegen. De Hurk Werkt! werkt voor ondernemers en vastgoedeigenaren aan oplossingen. In besparen, opwekken, delen, opslaan en balanceren van verschillende energievormen (elektriciteit, warmte/koude en gas/waterstof).

Waar werken we aan?

 • Energie-oplossingen (samen met de koplopersgroep Energie)
 • Warmtenet onderzoek
 • Waterstofnetwerk
 • Ondersteuning ondernemers & eigenaren

1. Energie-oplossingen

De Hurk Werkt! onderzoekt de haalbaarheid van collectieve-energieoplossingen op de Hurk: een energyhub. Bureau Spectral ondersteunt hierbij. Dit met ca. 30 koploperbedrijven, die hun energiedata delen. Op basis daarvan werken we een collectieve energie-oplossing uit, inclusief exploitatiescenario’s, business case en een routekaart voor realisatie. We kiezen een startcluster en werken van daaruit naar opschaling naar de rest van De Hurk.

Koplopersgroep Energie

Regelmatig vinden bijeenkomsten van de koplopergroep plaats. Eind 2023 is er meer bekend over het vervolg. Ontwerp en uitwerking van exploitatie, governance, juridisch en financiering vindt plaats vanaf 2024.

Heb je een grootverbruikaansluiting en wil je ook meedoen? Meld je dan via parkmanager@dehurkwerkt.nl.

 

2. Warmtenet onderzoek

Gemeente Eindhoven onderzoekt de mogelijkheden voor warmtenetten op bedrijventerreinen in Eindhoven. Dit vanuit de Transitie Visie Warmte. Mogelijk kan ook op De Hurk een warmtenet gerealiseerd worden. Begin 2024 wordt hier meer over bekend.

3. Waterstofnetwerk

Er wordt in Nederland gewerkt aan het realiseren van een waterstofnetwerk, door ombouw van een deel van het bestaande gasnetwerk. Hynetwork Services (een 100% dochteronderneming van Gasunie) voert dit uit. In Brabant loopt de route via de Delta Rhine Corridor. Mogelijk kan een aftakking richting Eindhoven gerealiseerd worden. Heb je (in de toekomst) interesse in waterstof? Dan is het van belang om dit nu al bij Gasunie je te melden via een ‘expression of interest’: Toon uw interesse › Hynetwork Services.

Meer informatie > Julia van Opdorp (Adviseur Duurzame Industrie & Bedrijfsleven, gemeente Eindhoven): julia.van.opdorp@eindhoven.nl

4. Ondersteuning ondernemers & eigenaren

Ga je in je eigen pand of bedrijf aan de slag met besparen van energie, eigen opwek of andere energiemaatregelen? Bijvoorbeeld vanuit de energiebesparingsplicht of om het comfort in je pand te verhogen en energiekosten te verlagen? Maar weet je niet waar te beginnen of wat er allemaal mogelijk is? Maak een eerste start met een verduurzamingsscan! De Hurk Werkt! helpt vastgoedeigenaren en ondernemers op weg!

 • Verduurzamingsscan Collectief Duurzame Daken: Integrale verduurzamingsscan voor gebouw en buitenruimte van Hurkse ondernemers! Kijkt naar installaties, dak, gevel, zonne-energie, groen, water, architectuur en totaalonderhoud. Voor deze scan zijn 8 vouchers van €4.500 beschikbaar, vanuit gemeente Eindhoven en Stichting De Hurk Werkt. >> Bekijk de menukaart 
 • Energiescan gebouw Energieke Regio: Energiebespaarscan, Korte-Termijn-Bespaarplan, Maatwerkadvies Zonnepanelen en Energielabelverbetering. Onafhankelijk van installateurs, aannemers en andere uitvoerende partijen. Er zijn 50 gratis Energiebespaarscans beschikbaar. >> Bekijk energiescan
 • Verduurzamingsscan PIM Studio: Snel inzicht in de beste verduurzamingsstrategie voor je vastgoed, op basis van big data. Realistische maatregelen met werkelijk energieverbruik, besparing, subsidie, investering en energielabel. >> Naar verduurzamingsscan
 • Energie-bedrijfsscan: Volantis biedt een energie-bedrijfsscan voor uw (industriële) faciliteit, gericht op pand én bedrijfsproces. Bestaande uit Life Cycle Cost (LCC) berekening en een workshop met duurzaamheidsadvies. >> Bekijk menukaart
 • Energiescan bedrijfsproces: Uitgebreide scan van verduurzamingsopties ten aanzien van elektra en gas binnen het bedrijfsproces. Advies over de mogelijke besparingen op basis van ‘best beschikbare techniek’ en indicatieve investeringen per besparingspotentieel. >> Naar energiescan 

Zon op Dak

Loop je tegen beperkingen aan bij zon op dak? Bijvoorbeeld qua constructie, dakbedekking & verzekering, een beperkte e-aansluiting of financiering?

Bekijk oplossing

Ontzorging

Wil je wel verduurzamen, maar heb je geen tijd? Loop je aan tegen ‘het geregel’ of de financiering? Kijk dan eens naar deze ontzorgingsconcepten.

 • OVVIA: Gegarandeerd duurzaam vastgoed zonder moeite en investeringen. OVVIA betaalt alle kosten en voert alle werkzaamheden uit voor de verduurzaming van jouw pand, zodat jij je kan richten op jouw core business. Direct profijt door lagere maandelijkse lasten. >> Bekijk menukaart
 • Stichting BespaarGarant: Vertaal het energie/ verduurzamingsadvies van je eigen bouw- of installatiebedrijf naar een betrouwbaar plan voor je energierenovatie met een financierbare business case. Slimme financiering (off balance) mogelijk uit lagere energiekosten of energiebesparing zónder zelf te investeren.  >> Bekijk menukaart

Subsidiemogelijkheden & fiscale regelingen

Meer weten over subsidies en fiscale regelingen die interessant kunnen zijn bij energie-investeringen? Kijk dan hier voor alle regelingen. Maar neem ook contact met ons op als alles wat je zojuist gelezen hebt je niet helemaal duidelijk was. Het is veel. Het zijn ook nogal wat opgaven die op ons afkomen; wij zijn daarmee bezig voor u.  Laat u door ons persoonlijk informeren.  Mail naar parkmanager@dehurkwerkt.nl