Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze manier van leven. De kwaliteit van leven en onze welvaart staan op het spel. Economische welvaart en ontwikkeling op een duurzame manier verbinden en écht naar een hoger plan te brengen is noodzaak geworden. Doorgaan op de oude voet is onverantwoord.

Onze droom

“Een duurzaam en toekomstbestendig industriepark, in de vorm van een leef- en werklandschap met goede voorzieningen voor werknemers en inwoners.”

Dat gaat niet vanzelf.

  • Er is een grote investering aan middelen en daadkracht mee gemoeid.
  • Het vraagt om een gerichte strategie van samenwerken en medewerking van overheden.

Maar die investering is het dik waard. Als we het goed doen kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren.

Duurzame economie op De Hurk

Vanuit die ambitie dat duurzame en economische ontwikkeling elkaar kunnen versterken hebben de bedrijven, Ondernemerskontakt De Hurk, de gemeente en de provincie Noord-Brabant de handen ineen geslagen en zijn wij concreet aan de slag gegaan met een aantal opgaven:

1. Vergroenen: van industrieterrein naar industriepark. Denk aan wandelroutes als het ‘Achtje van Peter’.

2. Parkeerproblematiek: van het parkeren op straat naar het gezamenlijk realiseren van centrale parkeerhubs.

3. Energie: alternatieve oplossingen, besparen, opslag, delen.

4. Mobiliteit: van auto naar E-bike, stimuleren alternatief vervoer.

Het toekomstbeeld is dus helder!


Duurzaam:
groene ruimte, groene stroom, groene mobiliteit en groen parkeren.

Economische ontwikkeling: groei- en concurrentievermogen, aantrekkelijke werkomgeving, rendabel eigen energie opwekken, innovatie en nieuwe businessmodellen.

Het traject tot nu toe heeft geleid tot een aantal deelopgaven. Binnen die deelopgaven wordt met betrokken ondernemers en stakeholders samengewerkt richting realisatie.