20 april 2023

Onze prioriteiten binnen de BIZ liggen nu vooral bij de thema’s Energie & Vergroenen, daarover praten we jullie hieronder bij. De komende maand gaan we ook het kernteam verduurzaming aan jullie voorstellen!

BIZ informatiemarkt

Op 6 juli staat een Zomerbarbecue van De Hurk gepland. Tijdens deze gezellige bijeenkomst organiseren we ook een BIZ informatiemarkt. Hier vind je heel veel informatie over al onze opgaven binnen de BIZ, onder andere over:

  • Duurzaamheid & Energietransitie
  • Veiligheid
  • Bereikbaarheid & Mobiliteit

Per thema kun je een stand bezoeken waar je informatie vindt en vragen kunt stellen. Hopelijk zien we je jullie daar allemaal!

Vergroenen

Als voorbeeld daarvan is afgelopen maand de groene haag van 280 meter lang op de Langendijk geplaatst. Deze haag is met 4 inheemse plantsoorten en een hoogte van gemiddeld 1.30 meter een mooie eerste stap naar vergroening van De Hurk. Het aanplanten van de haag draagt ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Energie besparen

Bij veel ondernemers zijn er nog kansen om energie te besparen in hun pand of bedrijfsproces. Hierbij kunnen we ondersteuning bieden in de vorm van een aantal scans. Tijdens de Zomerbarbecue op 6 juli vertellen we hier meer over!

Energienet

Om te verduurzamen en de huidige netcongestie het hoofd te bieden zijn gezamenlijke energie-oplossingen nodig: besparen en elektrificeren, duurzame opwek, opslaan en delen van energie en een goede energie-infrastructuur. Een van de ambities voor De Hurk is daarom een lokaal geïntegreerd energienet. We gaan starten met een onderzoek naar welke concrete oplossingen passend zijn. Een groep van koploperbedrijven is hierbij betrokken.

Waterstof   

Mogelijk wordt er in de toekomst een aftakking van de waterstofleiding ‘DeltaCorridor’ naar Eindhoven gerealiseerd. Binnenkort wordt meer bekend over de voorwaarden van deze aftakking. De gemeente Eindhoven is hier nauw bij betrokken en informeert bedrijven die mogelijk in de toekomst waterstof willen afnemen. Wil je ook op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen en uitnodigingen ontvangen voor informatiebijeenkomsten over dit thema? Of heb je behoefte aan een persoonlijke toelichting? Stuur dan een bericht naar Julia van Opdorp via: julia.van.opdorp@eindhoven.nl