31 mei 2024

In 2023 is onderzocht welke reststromen op industriepark De Hurk collectief kunnen worden ingezameld, hergebruikt en gerecycled. Deze verkenning identificeerde tien potentiële reststromen. Momenteel worden er daarvan drie reststromen collectief ingezameld en hergebruikt, met plannen om dit aantal uit te breiden!

In samenwerking met partner Fontys Hogeschool onderzoeken we nu methoden om meer reststromen efficiënt te verwerken. Dit draagt bij aan de reductie van ons restafval, verlaging van de uitstoot, en ondersteunt de transitie naar een circulair industriepark. Mehdi helpt ons daarbij!

 

Wie is Mehdi?

Mehdi, 25 jaar oud en student ‘Innovation Management’ aan de Technische Universiteit Eindhoven, is  actief als onderzoeksassistent bij Fontys Hogeschool.

Hier richt hij zich op literatuur- en praktijkonderzoek. In samenwerking met de projectgroep circulair, onderzoekt Mehdi extra mogelijkheden om materiaalstromen efficiënt in te zamelen, recyclen en/of hergebruiken.

Van theorie naar praktijk

Mehdi zal zich richten op drie kernactiviteiten om de circulaire economie op industriepark de Hurk te bevorderen. Ten eerste verzamelt Mehdi gegevens over restafvalstromen om het circulaire dashboard van de Hurk te verrijken. Met deze gegevens leggen we de verschillende contractafspraken bloot, wat kan leiden tot kostenbesparingen en efficiëntere materiaalverwerking. Dit vormt de basis voor een mogelijk circulair afvalcollectief, met een centrale functie voor een grondstoffenhub.

Daarnaast richt hij zich op de ontwikkeling van een lokaal inzamelsysteem voor schoon piepschuim & koffiedik, waarbij hij verschillende inzamelmethoden onderzoekt. Beide systemen gericht op efficiëntie en eenvoudige toepasbaarheid.

Samenwerken aan een circulair industriepark

Heb je ideeën over circulaire toepassingen, behoefte aan een bepaalde oplossing, en/of wil je meer weten over hoe je kunt bijdragen aan circulariteit op industriepark De Hurk? Neem dan contact op met parkmanager@dehurkwerkt.nl en we komen op de lijn!