13 september 2023

Stichting De Hurk Werkt – het kernteam stelt zich voor!

Na alle ontwikkelingen rondom OK De Hurk en de BIZ komen er veel namen voorbij. Daarom willen we graag toelichten wie het kernteam is en hoe we samenwerken met alle andere partijen.

Zo werken we samen

OK De Hurk en BIZ De Hurk hebben een nieuwe stichting opgericht genaamd: De Hurk Werkt! Deze stichting voert o.a. het Parkmanagement uit binnen de diverse BIZ opgaven. Onze grootste BIZ opgave is verduurzaming van De Hurk.

  • Voor de verduurzaming  van De Hurk wordt er samengewerkt met de gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant en VNO-NCW Brabant Zeeland.
  • Dit onder de vlag van het project ‘Grote Oogst’.
  • Buiten dit kernteam zijn veel partijen actief betrokken op onze Hurk om de diverse opgaven gerealiseerd te krijgen. Dit samen met de vastgoedeigenaren en ondernemers.

Mocht je hier vragen over hebben of meer toelichting wensen dan kun je altijd contact met ons opnamen via info@dehurkwerkt.nl 

Dit is het kernteam Verduurzaming van De Hurk Werkt!

Het kernteam verduurzaming binnen De Hurk Werkt is (in nauwe samenwerking met onze bestuursleden):