30 januari 2024

Opgeruimd staat groener!

Op de laatste donderdag van januari heeft industriepark de Hurk een mijlpaal bereikt met de succesvolle uitvoering van de eerste collectieve inzamelronde. Met 11 deelnemers en de medewerking van recyclingorganisatie MIREC zijn waardevolle reststromen, zoals elektronica, harde kunststoffen en pallets, op een efficiënte wijze verzameld.

Deze pilotronde heeft direct tastbare resultaten opgeleverd. In totaal is er 3.210 KG aan bruikbare reststromen en grondstoffen ingezameld. OPGERUIMD staat GROENER!

“We hebben de inzamelmethodiek geëvalueerd en enkele verbeterpunten geïdentificeerd. De komende inzamelronde wordt zo nog efficiënter, met als uiteindelijk doel zelfvoorzienend te worden. Bedrijven die kosteloos willen deelnemen aan de inzamelronde van elektronische apparaten, harde kunststoffen en stapelbare pallets kunnen contact opnemen met backoffice.nl@mirec.com. De volgende inzamelronde staat gepland op donderdag 28 maart. Mattijs Bouwmans – Projectmanager Circulaire Economie

Met het oog op het creëren van een duurzaam businessmodel richten we ons vooral op het verzamelen van waardevolle reststromen. Zie je mogelijkheden voor het toevoegen van meer reststromen? Neem dan contact op met parkmanager@dehurkwerkt.nl.