7 juni 2024

Onze partner Volantis heeft met een vastgoedeigenaar reeds een traject doorlopen met als doel verduurzamen. Duurzaamheid betreft lange termijn aanpassingen, maar verduurzamen begint ook al vandaag de dag met managen van je energie. Tegen relatief lage kosten zijn er hiermee echt al grote resultaten te behalen op ons industriepark! Ook benieuwd naar hoe energiemanagement binnen jouw organisatie toegepast kan worden? Neem dan contact op met Volantis.  

In deze case kun je lezen welke stappen er gezet zijn om de energie in het betreffende gebouw te managen en te  optimaliseren. Het betreffende gebouw is uitgerust met een gasgestookte cv-installatie, ook een van de redenen om verduurzaming op termijn te organiseren.

Zo zijn we begonnen

Om een start te maken met verduurzamen is Volantis Insights geïmplementeerd en is dit gekoppeld met de slimme meter van het gebouw. Op basis daarvan is een “digital twin” gemaakt om het gebouwprofiel op te stellen. Dit vergelijk levert waardevolle quick wins en slimme oplossingen voor energiebesparing in de bedrijfsprocessen, installaties en gebouwbeheer op. Ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld het inpassen van elektrisch laden en de kansen binnen het elektriciteitsnetwerk.

Na de analyse is in het huidige regelsysteem van dit betreffende gebouw zijn allerlei optimalisaties, doormiddel van instellingen te wijzigen doorgevoerd.

Wat heeft dit opgeleverd?

De acties die zijn uitgezet hebben geresulteerd in een besparing van maar liefst 30% op het gasverbruik. Dit is bepaald door het gasverbruik te vergelijken met de “digital twin”. In dit vergelijk worden bijvoorbeeld ook factoren als weersinvloeden meegenomen. Met als resultaat dus een werkelijke reductie van 30%.

Wat is de volgende stap?

Met het aanpassen van de instellingen na vergelijk met de “digital twin” zijn is het traject zeker nog niet klaar. De ervaring leert dat bij verloop van tijd door klachten, storingen en andere onvoorziene situaties het rendement van de installaties langzaamaan daalt. Daarom wordt middels Volantis Insights het rendement van de installaties en het functioneren van de installaties continu bewaakt. Op die manier kan er tijdig ingegrepen worden en bewerkstelligd worden dat de verduurzaming van 30% gehandhaafd wordt.

Ga aan de slag met energiemanagement

Ook vandaag beginnen met verduurzamen of wil je meer weten over de diensten van Volantis. Kijk dan op https://volantis.nl/insights/.

 

Vanuit De Hurk Werkt bieden we i.s.m. Volantis een Energiemanagement Quickscan en een Energiescan van je gebouw & proces aan.

Een overzicht van alle scans die we aanbieden kijk op deze pagina.