9 februari 2023

Een meerderheid van de vastgoedeigenaren op industriepark De Hurk heeft positief gestemd tijdens de draagvlakmeting voor het instellen van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in het gebied. Daarmee is de BIZ De Hurk een feit! 

Van november 2022 tot eind januari 2023 konden vastgoedeigenaren op De Hurk hun stem laten horen over het instellen van een BedrijvenInvesteringsZone voor onze Hurk. Het idee om een BIZ in te regelen is een initiatief vanuit het bestuur van Ondernemerskontakt De Hurk. Ingegeven door alle opgaven die voor ons liggen om ons terrein toekomstbestendig te krijgen en te houden. Met de BIZ willen de vastgoedeigenaren en ondernemers gezamenlijk aan de slag met activiteiten op onder andere het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, groen, mobiliteit en bereikbaarheid. De BIZ is een hele belangrijke stap voor de ontwikkeling van De Hurk.

Wat is BIZ De Hurk?

De BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen vastgoedeigenaren samen investeren in het industriepark De Hurk. Met energie, tijd en geld om De Hurk veiliger en aantrekkelijker te maken. Toekomstbestendig. Groen, veilig en bereikbaar met aandacht voor alle kernthema’s opgenomen in het Plan van aanpak BIZ De Hurk 2023-2027  De Hurk BIZ. Het plan is hier te bekijken.

Een BIZ kan alleen worden ingesteld als er voldoende draagvlak is onder de eigenaren in het gebied. Met de positieve uitslag van deze draagvlakmeting zal de BIZ De Hurk worden ingesteld voor een looptijd van 5 jaar van 2023 t/m 2027. Dit alles in nauwe samenwerking met de Gemeente.

Samen zorgen dat veroudering en verloedering geen kans krijgt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de BIZ en het bijbehorende plan van aanpak op deze pagina. Meer informatie over het besluit van de Eindhovense gemeenteraad is hier te vinden.

In dit nieuwsbericht staat uiteraard niet alles wat er nu gebeurt en gaat gebeuren. De komende periode gaan we u regelmatig informeren over alles wat er staat te gebeuren!

 

Vragen ?

Heeft u nu al vragen over de activiteiten van de BIZ? Neem dan contact op met de Secretaris van Ondernemerskontakt De Hurk Manuela de Heer. Bereikbaar via: