5 februari 2024

Op 30 januari vond weer een bijeenkomst van de Koplopers Energie plaats. In deze bijeenkomst gaf Spectral een tussentijdse terugkoppeling van de resultaten. Hieronder lees je een korte samenvatting van de bijeenkomst.

  • We gaan een volgende stap zetten richting realisatie van een energy hub. Dit doen we met een startcluster van bedrijven, waarmee we momenteel gesprekken voeren.
  • De keuze voor het startcluster hangt onder meer samen met de nettopologie en gegevens over gecontracteerde vermogens (die we van Enexis ontvangen hebben) én met de energieprofielen van de betreffende bedrijven.
  • Met het startcluster maken we een prognose van het toekomstig energieverbruik, bepalen we de benodigde flexibiliteit en assets (zoals batterijen en zonnepanelen) en zetten we een globale business case op. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, gaan we met het startcluster verder richting realisatie.

Na livegang van het eerste startcluster kan dit cluster verder worden uitgebreid met andere bedrijven. Ook kan (mogelijk deels parallel aan realisatie van het eerste cluster) een verdiepend onderzoek voor een tweede cluster starten. Zo kunnen gefaseerd meerdere energyhub-clusters gerealiseerd worden op De Hurk in de komende jaren. De routekaart voor opschaling wordt ook in de komende periode uitgewerkt.

Vragen? Neem contact met parkmanager@dehurkwerkt.nl