19 april 2024

Stichting De Hurk Werkt! uit Eindhoven en Rabobank hebben op donderdagavond 18 april een Green Deal ondertekend. Het doel van deze overeenkomst? Het grootste industriepark van Eindhoven toekomstbestendig maken. 

Nederland telt zo’n 3.800 bedrijventerreinen. Die terreinen zijn verantwoordelijk voor zo’n 25 procent van het totale energieverbruik van ons land. Door ze te verduurzamen, kan een grote slag worden geslagen in de energietransitie. Eén van die bedrijventerreinen is De Hurk in Eindhoven. Het gebied is met ruim 212 hectare aan oppervlakte, meer dan 1.000 bedrijven, 500 panden en 15.000 werknemers het grootste bedrijventerrein van Eindhoven.

Impuls

De Green Deal moet een impuls geven aan een integrale aanpak op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Johan de Louw, Directeur coöperatieve Rabobank: ‘We willen middels deze bijdrage helpen om van De Hurk een nóg aantrekkelijkere omgeving te maken waar mensen graag vertoeven.’

Extra ondersteuning

Harrie Schonewille van VDL ETG Projects is duovoorzitter van ondernemersvereniging OK De Hurk. ‘Vanuit de ambitie om ons industriepark te verduurzamen, hebben we twee jaar geleden verschillende stappen gezet. Zo zijn we een bedrijven investeringszone (BIZ) geworden. Vanuit deze BIZ werken we samen aan de kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid van ons industriepark. Daarnaast hebben we zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau extra ondersteuning gekregen. Om dit allemaal te stroomlijnen, is een nieuwe stichting opgericht, genaamd Stichting De Hurk Werkt!.’

Extra duwtje in de rug

Rabobank haakt nu aan om de transitie een impuls te geven. ‘Zie het als een extra duwtje in de rug om de integrale aanpak op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit te versnellen. Met het geld kunnen ondernemers bijvoorbeeld een energiescan uit laten voeren. Dat inzicht draagt bij aan de bewustwording en maakt inzichtelijk wat bepaalde verduurzamingsstappen kosten en opleveren.’

Aantrekkelijk, groen en duurzaam

Verduurzaming is op dit moment hét grote thema voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij zijn gebaat bij een duurzame, leefbare en toekomstbestendige werkomgeving. Schonewille: ‘We willen dat medewerkers graag op ons industriepark komen werken. Dat kan alleen als het een aantrekkelijke, groene en duurzame omgeving is én blijft.’

Positief effect op marktwaarde

Beide heren zijn het erover eens dat verduurzamen niet alleen een positieve invloed heeft op het milieu, maar ook op de bedrijfsvoering. ‘Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die actief met verduurzaming bezig zijn financieel succesvoller zijn. Daarnaast blijkt verduurzaming een positief effect te hebben op de marktwaarde van vastgoed. Bovendien kun je je maandelijkse energiekosten flink verlagen.’ Als laatste wijzen de twee op het positief effect op de omgeving. ‘Het is belangrijk dat al die duizenden werknemers hier ook graag komen. Daarom willen we actief aan de slag met het thema klimaatadaptatie. Dus minder steen en meer groen.’

Het grootste en meest duurzame bedrijventerrein

De twee hopen dat De Hurk niet alleen het grootste, maar ook het meest duurzame bedrijventerrein van Eindhoven en omgeving wordt. ‘Daar gaan we ons in ieder geval actief voor inzetten. Deze stappen gaan eraan bijdragen dat we kunnen concurreren met de andere bedrijventerreinen.’