7 november 2023

Snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom – Motie 30 – De Hurk

Op 16 oktober zijn wij en u op de hoogte gebracht over Motie 30. Sinds die tijd is er veel onbegrip en onrust op ons Industriepark. Ons terrein is een open terrein. Veel beweging, grote doorgangswegen met ondernemers die bewust de keuze maken om op Industriepark De Hurk te ondernemen in verband met de grote en goede bereikbaarheid.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid staat hoog op onze agenda om juist die redenen. Het staat zelfs benoemd in het Plan van Aanpak van de BIZ De Hurk. Wij hebben de Gemeente dan ook laten weten dat wij willen dat ze onze straten uit hun plannen strepen en pas weer toevoegen als wij deze plannen gezamenlijk beoordeeld en besproken hebben wat wel en niet goed is voor ons Industriepark en zijn bereikbaarheid en toegankelijkheid.

>>>> De gemeente heeft inmiddels gereageerd op ons dringend verzoek en heeft aangegeven dat ons terrein niet wordt meegenomen in de Motie 30.

Daarnaast bieden zij hun excuus aan voor het gelopen proces; zij hebben zich onvoldoende gerealiseerd dat er al verschillende trajecten lopen en zij zullen zich daarbij aansluiten.

Bekijk hier het kaartje van de straten die van 50 naar 30 km p/u gaan en lees hier verder in de wijkinfo brief.