26 maart 2024

Thema Energie tijdens De Hurk Ontmoet

Op donderdag 18 april wordt de volgende bijeenkomst georganiseerd De Hurk Ontmoet, met als hoofdthema: collectieve energie-oplossingen. Aan bod komt onder andere:

 • Update over de ontwikkelingen m.b.t. collectieve energie-oplossingen (waaronder onderzoek van Spectral) en doorkijk naar de toekomst.
 • Handvaten bieden aan ondernemers om zelf hun energieverbruik en -aansluiting te optimaliseren. (Bijv. een QuickScan energiegebruik met voorstellen voor optimalisatie.

Ook is er ruimte voor:

 • Een update BIZ en Grote Oogst
 • ALV OK De Hurk
 • Netwerkborrel

We starten met een rondleiding bij Philips: Historische Producten op de Hurk om 14:00 uur [ Adres: Looyenbeemd 24 in Eindhoven], waarna we om 15:30 uur verplaatsen naar Van den Udenhout [ Adres: Wekkerstraat 43-53]. Hier vindt de verdere bijeenkomst plaats.

Let op: aanmeldingen na 10 april kunnen, in verband met beperkte ruimte, niet meer deelnemen aan de rondleiding bij Philips. Wel ben je van harte welkom vanaf 15:30 uur bij Van den Udenhout. 

Meld je hieronder aan, we zien je graag!

Agenda

 • 14.00 – 15.30 uur  | rondleiding Philips (Historische Producten op de Hurk) – Looyenbeemd 24, Eindhoven
 • 15.30 – 16.00 uur | verplaatsen naar Van den Udenhout – Wekkerstraat 43-53, Eindhoven – inloop koffie/thee
 • 16.00 – 16.30 uur | ALV OK De Hurk
 • 16.30 – 17.00 uur | BIZ De Hurk – toelichting stand van zaken en jaarplan
 • 17.00 – 17.45 uur | Energie: presentatie nieuw aanbod scans energiemanagement i.s.m. Easy Duurzaam & Volantis.
 • 17.45 – 18.30 uur | Eten
 • 18.30 – 18.45 uur | Ondertekening overeenkomst met Rabobank
 • 18.45 uur – …  | Borrel