Brainport Bereikbaar 

Deze partij stimuleert slimmere, duurzame mobiliteitsoplossingen voor bedrijven op De Hurk. Hun mobiliteitsmakelaar adviseert je kosteloos over de stappen die jij kunt zetten met je bedrijf. Bijvoorbeeld door middel van een mobiliteitsscan.

Brainport Bereikbaar is het uitvoeringsprogramma voor slimme en duurzame mobiliteit in de Brainportregio. Het betreft een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, die streven naar een regio die zowel duurzaam als goed bereikbaar is.

Bekijk menukaart

Collectief Duurzame Daken

Het Collectief Duurzame Daken werkt met ons aan duurzame gebouwen op De Hurk. Met hun gebouwscan weet je welke mogelijkheden je hebt, en kun je direct aan de slag. Ook op gebied van water en groen. Samen bieden we vouchers aan waarmee deze scan met een flinke korting uit te voeren is.

Een unieke samenwerking van een groep ondernemende bedrijven uit de regio Eindhoven, met een passie voor duurzame gebouwen. ZND Nedicom, DuPré Groenprojecten, Eigenenergie.net, Mijn Waterfabriek, Energiedak, Bygg Architecture & Design, Homij & Aveco de Bondt. Het CDD is ontstaan uit een initiatief van de gemeente Eindhoven.

Naar menukaart

Energieke Regio

Energieke Regio is een kennis- en adviesplatform voor verduurzaming van zakelijk en maatschappelijk vastgoed. Ze werken samen met tientallen adviesbureaus op alle kennisgebieden die met het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed te maken hebben. Ze zijn al meer dan 10 jaar actief.

Energieke Regio biedt voor bedrijven op De Hurk vijf verschillende energie- en gebouwscans. Daarmee krijg je een onafhankelijk inzicht in de mogelijkheden om je pand energiezuiniger te maken. Met vouchers van de Rabobank bieden we deze scans kosteloos aan.

 

 

Naar aanbod

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven is mede-aanjager van de Grote Oogst aanpak op ons terrein. We hebben het gezamenlijke doel De Hurk te ontwikkelen tot een duurzame toekomstbestendige werkomgeving.

Als lid van het Kernteam Verduurzaming en Directie Grote Oogst werkt de gemeente actief mee aan de verduurzamingsaanpak en worden expertise, capaciteit en middelen ingebracht. De aanpak is een voorbeeld voor andere terreinen in de stad.

OVVIA

Pim Studio en Ovvia bieden een verduurzamingsroutekaart en een all-inclusive ontzorgconcept waarmee vastgoedeigenaren hun gebouwen kunnen verduurzamen.

In 2009 opgericht door de Veldhovense ondernemers Jan van Hout en Koen van Heeswijk. Zij laten zien dat energiebesparing, CO2-reductie én kostenbesparing hand in hand gaan.

Provincie

Met het project Grote Oogst is provincie Noord-Brabant 13 grote bedrijventerreinen in Brabant sneller aan het verduurzamen door het leveren van expertise en middelen. Daarmee zijn ze ook actief betrokken op ons terrein. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast leveren bedrijventerreinen een grote bijdrage aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie.

Meer over De Grote Oogst

Rabobank

Met Rabobank werken wij de komende jaren structureel samen (gerealiseerd door de Green Deal) aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van De Hurk.

Onder andere door het stimuleren van individuele verduurzamingsmogelijkheden bij bedrijven en vastgoedeigenaren en het uitlichten van goede voorbeelden. De vouchers die we aanbieden voor scans van Energieke Regio zijn hier een voorbeeld van.

 

Meer informatie

Spectral

Spectral voerde het eerste onderzoek uit naar de collectieve mogelijkheden op gebied van elektriciteit binnen een energyhub. We zijn nu volgende stappen aan het zetten naar realisatie.

Spectral is een ontwikkelaar van IT technologie voor energy hubs en service provider. Met deze achterliggende technologie en dienstverlening leveren zij een bijdrage aan het verduurzamen van het energiesysteem.

 

Bekijk website

Stichting InduSym

Samen met InduSym werken we aan een circulaire economie op De Hurk. Uit een reststromen analyse en verschillende circulariteitsscans bij bedrijven zijn eerste kansen naar voren gekomen. We werken samen aan verschillende projecten en pilots, zoals de ophaalronde voor reststromen e-waste, pallets en hard plastic.

InduSym zet zich in voor circulaire verbindingen tussen bedrijven op een bedrijventerrein. Specifiek op samenwerkingen rond reststromen van energie, water en materialen. InduSym inventariseert, adviseert en ondersteunt in gebiedsgerichte projecten voor de circulaire economie. Gevestigd in Laarbeek. Ook actief in Helmond voor Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

VNO-NCW Brabant Zeeland

Een duurzame economie op bedrijventerreinen is cruciaal voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat in Brabant. Collectieve oplossingen en samenwerking op het niveau van bedrijventerreinen dragen hieraan bij.

Werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland ondersteunt de Grote Oogst aanpak op De Hurk en stelt deze als voorbeeld naar andere terreinen in Brabant. Via VNO-NCW Co-creatie zijn zij actief betrokken in het aanjagen van de realisatie.

Volantis

Volantis biedt voor bedrijven op De Hurk twee scans: een energiemanagement-quickscan en een energie-bedrijfsscan. Bespaar kosten met energiemanagement! Waarbij zij zowel naar (industriële) bedrijfsprocessen, installaties als gebouw(beheer) kijken.

Volantis is een regionale ingenieurs-, architectuur- en consultancygroep. Zij realiseren nieuwe gebouwen en innoveren bestaande gebouwen, processen en productieomgevingen. Gevestigd in Eindhoven, Venlo en Geleen (Chemelot).

Naar de energiescan

Easyduurzaam

Easyduurzaam biedt bedrijven op De Hurk een energiestrategie-scan, waarmee je grip krijgt op energie in je bedrijf en inzicht hoe je energieprestaties verbeterd. De focus ligt op maximaliseren van waarde van (energie)investeringen. Easyduurzaam begeleidt bedrijven en (maatschappelijke) instellingen bij hun energiestrategie. Van inzicht en strategiebepaling tot en met implementatie en aansturing. Easyduurzaam is expert in data analyse én installatie van verduurzamingsmaatregelen als zonnepanelen en batterijen. Dat maakt ons uniek. Regionale partij met wortels in Budel en Veldhoven.