Landelijke subsidieregelingen

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparings (ISDE): Subsidie voor (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.
 • Subsidie Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++): Subsidie voor grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen.
 • Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI): Subsidie voor de toepassing van bewezen CO2-beparende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar.
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Subsidie voor het testen of demonstreren van een innovatieve techniek die helpt de CO₂-uitstoot te verminderen.
 • MOOI: Industrie: Subsidie voor innovatieve oplossingen die helpen klimaatdoelen te halen voor de industrie. Uw project draagt bij aan een betaalbare overgang naar een duurzame, klimaatneutrale, en circulaire industrie, naadloos geïntegreerd in het energiesysteem. (aanvragen van deze subsidie kan tussen 19 maart en 18 april 2024, via vooraanmelding)
 • MOOI: Elektriciteit: Subsidie gericht op meer opwek van zonne- en windenergie op land en zee. Uw project helpt de ontwikkeling van het energiesysteem te versnellen en draagt bij aan bijv. veiligheid en betrouwbaarheid, circulariteit en verantwoord grondstoffengebruik, sociaal maatschappelijke en ruimtelijke impact en/of ecologische verbeteringen. (aanvragen van deze subsidie kan tussen 19 maart en 18 april 2024, via vooraanmelding)
 • Europese Investeringsbank (EIB): ABN Amro trekt 250 miljoen euro aan van de Europese Investeringsbank (EIB) voor leningen en leases voor het Nederlandse bedrijfsleven. De bank trekt zelf ook nog eens 250 miljoen uit, zodat er in totaal een half miljard euro aan nieuwe leningen in de markt kan worden gezet.

Fiscale regelingen & overige landelijke regelingen

Overige regelingen

 • SIR Subsidie: Subsidie voor ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en productieprocessen die oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups. De regeling sluit op 1 oktober 2024. Ook dit jaar geldt: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

ENERGIE

 • Vouchers voor Gebouwscan door het Collectief Duurzame Daken. In totaal zijn 18 vouchers van €4.500 beschikbaar, vanuit gemeente Eindhoven en Stichting De Hurk Werkt. Bekijk de menukaart Gebouwscan hier.
 • Energiefonds Brabant (BOM): financiering van energieprojecten om sneller over te gaan op duurzame energie. Bijv. zonne-energie, biovergisting, restwarmtebenutting, geothermie, warmtekrachtkoppeling en energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving.
 • OPZuid EFRO, gericht op prioriteit Energie (de volgende openstelling is van 19 februari 2024 09:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur).
 • Provincie Noord-Brabant: Subsidie voor doorbraakprojecten.

GROEN & WATER

 • Geveltuintje: Het is toegestaan om op max. 1,5 stoeptegel (max. 45 cm) vanuit de gevel (of hek) een ‘geveltuintje’ te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een biodiverse haag, bloemenperk, etc. Er is geen subsidie voor aanleg beschikbaar.
 • Groensubsidies (gemeente Eindhoven):
  • Tegels eruit, groen erin: Je kan €5,- per vergroende m2 ontvangen, met een maximum van €2.500,- per subsidieaanvraag.
  • Aanleggen duurzaam groen dak: Je kan €25 per m2 ontvangen, met een maximum van € 25.000,- per subsidieaanvraag.
  • Afkoppelen van riolering: Je kan €10 per afgekoppelde m2 ontvangen, met een maximum van € 10.000,- per subsidieaanvraag.
 • Vouchers voor Gebouwscan door het Collectief Duurzame Daken. In totaal zijn 8 vouchers van €4.500 beschikbaar, vanuit gemeente Eindhoven en Stichting De Hurk Werkt. Bekijk de menukaart Gebouwscan hier.

MOBILITEIT

CIRCULAIR

 • Vouchers voor Circulariteitsscan door Stichting Indusym. Bekijk de flyer hier.
 • Subsidie Circulaire Ketenprojecten (Provincie Noord-Brabant): Voor doorbraakprojecten die gericht zijn op circulaire maakindustrie, biomassa en voedsel of circulaire bouw. Een doorbraakproject is een samenhangend geheel van activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. En gericht is op vermindering van grondstoffenverbruik en vermindering van CO2-uitstoot. (let op: deze subsidie kan nog tot en met 10 april 2024 worden aangevraagd)
 • OPZuid EFRO, gericht op prioriteit Grondstoffenstransitie (de volgende openstelling is van 19 februari 2024 09:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur).

DATA / DIGITALISERING