De Hurk staat voor ondernemen zoals ondernemen bedoeld is. Samen vanuit passie bouwen aan de mooiste producten van Eindhoven. Van idee tot realisatie. We krijgen zaken voor elkaar door deze samen op te pakken: van het optimaliseren van de samenwerking, tot het vergroten van onze concurrentiepositie en het laten groeien van onze ambitie. Ook worden de gezamenlijke belangen, bij de diverse belangrijke stakeholders voor De Hurk, behartigd. Maar ondernemen heeft ook een fun-factor: deze vergeten wij zeker niet. Bekijk hier onze agenda.  De kernthema’s waar wij aan werken vind je hieronder. Onze doelen bereiken dat doen we samen met onze partners, wie dat zijn zie je hier.

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt op industriepark De Hurk? Meld je dan hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. 

Overzicht menukaarten en regelingen

Hier vind je een totaaloverzicht van alle menukaarten en (subsidie)regelingen.

  • Subsidies: Op deze pagina vind je alle subsidies, vouchers en fiscale regelingen, op het gebied van duurzaamheid, die voor jou als ondernemer interessant zijn.
  • Menukaarten: er oplossing is een losse menukaart gemaakt met meer informatie en contactgegevens. Deze losse menukaarten vind je hieronder. Alle menukaarten in één keer downloaden? Dat kan hier.
  • Zon op Dak: Loop je tegen beperkingen aan bij zon op dak? Kijk dan eens naar deze oplossingen.

Echt contact met elkaar

We hechten er waarde aan om elkaar snel via korte lijntjes te kunnen bereiken. Informele momenten dragen daar bij uitstek aan bij. We kennen elkaar dan immers persoonlijk. Als Hurkers sluiten we ons aan bij Eindhovense evenementen, maar organiseren vooral eigen evenementen. We streven er dan ook naar dat nieuwe ondernemers zich zo snel als mogelijk thuis voelen op ons industriepark.

 

Bekijk alle activiteiten

(Kennis)bijeenkomsten

Er zijn meerdere keren per jaar diverse vergaderingen en (kennis) bijeenkomsten. We organiseren deze activiteiten onder andere om een beweging in gang te zetten onder onze deelnemers, kennis te delen en iets te kunnen betekenen.

Bereikbaarheid & Mobiliteit

Samen zorgen we dat De Hurk bereikbaar blijft.

Lees verder

Veiligheid

Het Keurmerk Veilig Ondernemen zorgt ervoor dat ons terrein schoon, heel en veilig blijft.

Meer hierover

Duurzaamheid & Energietransitie

Duurzaam gebruiken energie, circulaire ketens en vergroening: van industrieterrein naar industriepark.

Duurzaamheid

Kennisplatform

Een platform waarin ondernemers van elkaar leren en waar onderlinge verbindingen gelegd worden.

Ontdek alles

Toekomstbestendig industriepark

Voor onze toekomst! Aandacht voor alle kernthema’s zorgen samen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Ontdek hoe

Profilering

Een onderscheidend verhaal waarmee De Hurk laat zien waar ze sterk in zijn. Aan elkaar en naar buiten.

Zo doen we dat

De rode draad

Deze thema’s vormen de rode draad door onze ambities. Ambities die omgezet moeten worden in resultaten. Resultaten die ervoor gaan zorgen dat De Hurk voor ondernemers en medewerkers zijn aantrekkelijkheid behoudt. Dat het fijn ondernemen blijft op De Hurk en dat je werkt in een prettige omgeving.

Project- en Parkmanagement

Een aandachtspunt voor de gebieds- en programmaorganisatie is om vooraf voldoende continuïteit en capaciteit te verzekeren om doorgaand aan de grote opgaven te kunnen blijven werken. Dit is essentieel voor de voortgang én voor de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Om die reden zal vanaf de start van de organisatie ook aandacht besteed worden aan continuïteit van middelen en bemensing. Daarnaast is actieve betrokkenheid en commitment vanuit de bedrijven onmisbaar om goed georganiseerd te werken en stappen te kunnen zetten. Een stevige gebiedsorganisatie maakt ook mogelijk om flexibel te zijn in een continu veranderend speelveld (adaptieve organisatie).

Realisatie van de gestelde opgaven vraagt immers om een stevige gebiedsorganisatie voor langere tijd. De financiering van de diverse opgaven bestaan uit plannings- en realisatiekosten. Maar ook zijn er regiekosten. Regie bestaat vooral uit afstemmen en controle van het geheel. Bewaking op realisatie.

Ondernemerskontakt de Hurk is ook actief betrokken bij:

  • Het voorzitterschap van OVE; Ondernemers Verenigingen Eindhoven | De voorzitters van de 7 terreinen spreken tijdens OVE vergaderingen over de overkoepelende belangen met elkaar en met de betrokken wethouders binnen onze Gemeente. Zo leren we van elkaar en krijgen we zaken voor elkaar.
  • Keurmerk Veilig Ondernemen | In april 2022 zijn wij succesvol gehercertificeerd en zorgen wij op continue basis met betrokken ondernemers, Brandweer, Politie en Gemeente voor een schoon, heel en veilig terrein.
  • De Grote Oogst | De Hurk is één van de oogstterreinen; aangemerkt door de Provincie.

BIZ | Bedrijven Investerings Zone

De mentaliteit van hard werken, samen ondernemen en elkaar iets gunnen zit in ons bloed, op De Hurk al sinds 1977. De relaties tussen de verschillende ondernemers en vastgoedeigenaren zijn hecht en oprecht. Samen hebben we een BIZ De Hurk opgericht. Met de BIZ willen de vastgoedeigenaren en ondernemers gezamenlijk aan de slag met activiteiten op onder andere het gebied van leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, groen, mobiliteit en bereikbaarheid. De Hurk Werkt is de uitvoeringsorganisatie van het Plan van Aanpak van de BIZ.

 

Meer over de BIZ