Er zijn volop mogelijkheden en kansen voor zon op dak! Heb jij ze al in beeld? Deze scans kunnen een mooi startpunt zijn:

Dakbedekking & verzekering

Het plaatsen van zonnepanelen op een dak vergt meestal goedkeuring van de verzekeraar in verband met eventueel brandgevaar van de zonnepanelen en de invloed daarvan op het dak en dus het gebouw.

Vaak zijn oplossingen mogelijk. Soms is de aard van het bedrijf niet geschikt voor zonnepanelen op dak.

SCIOS Scope 12 keuring

Sinds 1 januari 2023 is deze keuring verplicht voor 50 panelen en meer. Ook bij een kleiner aantal panelen kan het handig zijn: De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. In veel gevallen is daarmee het risico ingedekt en is de verzekeraar akkoord.

De Scope 12 keuring  is een elektrische inspectie van de hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en).

Het kan zijn dat de verzekeraar nadere eisen stelt aan de dakbedekking en/ of dakisolatie.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • Vernieuwen van dakbedekking en/of isolatie.
 • Toepassen van SolarSedum.
 • Overlagen bestaande dakbedekking met een nieuwe coating. De coating heeft een beschermde werking, waardoor panelen wel kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld Cool Roofs of Coole Daken.
 • Andere verzekeraar: o.a. Aegon, ANWB, Essent en Univé bieden dit aan.

Dakconstructie

Niet alle daken zijn sterk genoeg om het gewicht van een standaard zonnepanelen systeem te dragen. Bijvoorbeeld oudere daken of van distributiecentra. Op deze daken kunnen niet altijd zomaar zonnepanelen geplaatst worden. Verzwaren van de bestaande dakconstructie kan een optie zijn, maar is soms ook duur. Welke oplossingen zijn nog meer mogelijk?

Mogelijke oplossingen:
 • Verzwaren bestaande dakconstructie: De mate waarin de constructie verstevigd moet worden is per situatie verschillend. Het komt relatief vaak voor dat met beperkte aanpassingen de constructie kan voldoen.
 • Aanpassen noodafvoeren en afschot dak: Door het toevoegen van noodafvoeren en het vergroten van dakafschot, kan regenwater sneller worden afgevoerd. Hiermee kan het dak zwaarder belast worden met zonnepanelen.
 • Lichtgewicht zonnepanelen: De uitdaging zit hem vooral in de ballast die nodig is tegen het wegwaaien van de installatie. Er zijn grofweg twee opties:
  • Niet werken met ballast maar de constructie van de zonnepanelen bevestigen aan het dak. Dit kan ofwel door een bevestiging aan het dak, ofwel een constructie te maken óver het dak heen en laten afsteunen aan de gevel. Bijvoorbeeld: www.rable.com
  • Gebruik maken van lichtgewicht panelen. Bijvoorbeeld de circulaire, in Nederland geproduceerde panelen van www.solarge.com
  • Gebruik maken van panelen die verwerkt zijn in een folie en op de dakbedekking geplakt kunnen worden. Bijvoorbeeld: www.dejongsolar.nl, www.proxables.com

Financiering

De terugverdientijd van zonnepaneleninstallaties kan onvoldoende interessant zijn. Tevens kan het zo zijn dat onvoldoende financiële middelen voor handen zijn.

 • Subsidie ten behoeve van aanschaf zonnepanelen is er in de vorm van SDE++.
 • Externe financiering in de vorm van een extra hypotheek of een lening.
 • Dak verhuren en een andere partij zonnepanelen laten installeren én exploiteren op jouw dak. Er zijn vele partijen die dit aanbieden, bijvoorbeeld www.zonnepanelendelen.nl, www.kieszon.nl, www.eneco.nl.
  Financiële ontzorging van verduurzaming pand (incl. zonnepanelen). Bijvoorbeeld via BespaarGarant, Ovvia of Activum Groen Lease.

Een goede onafhankelijke start voor meer informatie is het Regionaal Energie Loket.

E-aansluiting

De capaciteit van het netwerk is beperkt, zowel voor levering als teruglevering aan het net. Hierdoor kan het momenteel voorkomen dat het terugleveren van elektriciteit aan het net niet mogelijk is. Afhankelijk van het eigen verbruik kan dat het plaatsen van zonnepanelen minder interessant maken.

Er zijn wel een aantal mogelijke oplossingen voor de netbeperkingen:
 • Energy hub: Op dit moment vindt op De Hurk een onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor een collectieve energievoorziening. Het doel is om uiteindelijk een energievoorziening op De Hurk te realiseren, waarin verschillende vormen van energie worden opgewekt, gedeeld, opgeslagen en gebalanceerd. De resultaten van dat onderzoek worden eind 2023 verwacht en geven inzicht in de mogelijkheden voor de (nabije) toekomst. –> Wil je mee doen? Neem dan contact op met parkmanager@dehurkwerkt.nl
 • Opslag energie: het plaatsen van een accu kan het verzwaren van de netaansluiting voorkomen. Het is per situatie afhankelijk of een accu efficiënt toegepast kan worden. Een combinatie van eigen opwek, flexibel energie contract, eigen gebruik, laadinfra en opslag kunnen interessant zijn. Op dit moment is een businesscase voor energie opslag vaak nog een uitdaging. Grootschalige projecten op gebiedsniveau, zijn nu wel al interessant. Hier zal mogelijk ook voor de Hurk naar gekeken worden. Partijen die opslag van elektriciteit aanbieden zijn bijvoorbeeld: www.equans.nl, www.giga-storage.com en www.alfen.com.
 • Meer eigen gebruik van opgewekte energie, bijvoorbeeld door aanpassingen overdag laden van het elektrische wagenpark of aanpassingen in het bedrijfsproces.